VANLIGE SPØRSMÅL

Har du et spørsmål? Velg en kategori og få svar på de mest vanlige spørsmålene.

Duracell

SIKKERHET

Show / hide

KAN JEG LADE ANDRE MERKERS OPPLADBARE BATTERIER MED EN DURACELL-LADER?

Ja, Duracell-ladere kan lade andre AA- eller AAA-batterier av NiMH-typen. Duracell kan imidlertid ikke garantere for kvaliteten, sikkerheten eller ytelsen av andre batterimerker, så det er anbefalt å bruke Duracell sine oppladbare batterier.

Show / hide

BØR JEG RENGJØRE BATTERIROMMET?

For best ytelse bør batterikontaktene og batterirommets kontakter holdes rene. Gni dem med et rent viskelær eller en pusseklut hver gang du bytter batterier.

Show / hide

ET BATTERI BLE VARMT I LOMMEN MIN. ER DET NORMALT?

Nei, batterier skal ikke bli varme når de ikke er i bruk. Det finnes en advarsel på batteriemballasjen vår som advarer kunder mot å bære med seg eller lagre batterier løst i lommen eller vesken sin. Disse kan kortsluttes i kontakt med metallobjekter, lekke eller sprekke og føre til personskade.

Show / hide

KAN JEG TA FRA HVERANDRE ET BATTERI?

Nei. Ikke ta batterier fra hverandre. Når et batteri tas fra hverandre, kan kontakt med komponentene være skadelig og føre til personskade eller brann.

Show / hide

INNEHOLDER BATTERIENE DERES KVIKKSØLV?

Nei, ingen versjoner av Duracell-batterier inneholder kvikksølv. Vi er stolte av å ha stoppet vår bruk av kvikksølv i våre universalbatterier (størrelse AAA, AA, C, D og 9V) frivillig i 1993. Våre alkaliske batterier består hovedsakelig av vanlige metaller som stål, sink og mangan, og er verken en helse- eller miljørisiko hvis de brukes og kasseres på riktig måte. Alle batterier for høreapparater har vært kvikksølvfri siden januar 2011, i samsvar med loven om kvikksølvinnhold og oppladbare batterier.

Show / hide

HVORDAN BØR JEG HÅNDTERE BATTERIER SOM LEKKER I EN ENHET?

Selv om de fleste batterier inneholder kjemikalier som ikke er skadelig i kontakt med huden, bør de behandles som ethvert annet kjemikalie. Ta alltid forholdsregler når du håndterer utsølte batterikjemikalier. Batterikjemikalier bør ikke komme nær øyne eller svelges. Kontakt lege umiddelbart hvis dette skjer.

Show / hide

ER DET VANLIG AT DURACELLS OPPLADBARE NIMH-BATTERIER BLIR VARM UNDER LADING?

Ja, det er normalt at både batteriene og laderen blir varm under lading.

Show / hide

BATTERIET MITT BLE VÅTT OG NÅ ER DET EN HVIT PULVERAKTIG SUBSTANS PÅ DET. HVA GJØR JEG?

Dersom et batteri er vått eller dekket av en hvit pulveraktig substans, skal du begrense håndteringen din av batteriet. Bare håndter batteriet som påkrevd for riktig fjerning og kassering, og vask umiddelbart alle utsatte hudflater og klær med vann og såpe. Hvis kontakt med øynene oppstår, vaskes øynene umiddelbart med rennende vann i minst 15 minutter og søk så umiddelbart legehjelp.

Show / hide

BARNET MITT LIKER Å LEKE MED BATTERIER. ER DETTE GREIT?

Små barn bør ikke leke med batterier. Batterier er laget for å forsyne enheter med strøm, ikke for å bli lekt med for seg selv. Husk at selv om batterier er populære, hverdagslige enheter, genererer de bærbar strøm gjennom potente kjemiske reaksjoner. Batterier bør aldri tas fra hverandre, misbrukes, behandles dårlig eller som leker. Selv om de fleste batterier inneholder kjemikalier som ikke er skadelig i kontakt med huden, bør de behandles som ethvert annet kjemikalie. Ta alltid forholdsregler når du håndterer utsølte batterikjemikalier. Batterikjemikalier bør ikke komme nær øyne eller svelges. Kontakt lege umiddelbart hvis dette skjer. Av sikkerhetshensyn bør barns batteribruk være under nøye oppsyn av en ansvarlig voksen.

Show / hide

DET ER KINESISKE TEGN PÅ BATTERIET MITT. HVA BETYR DET?

Tegnene betyr at batteriene ikke inneholder kvikksølv.

Show / hide

HVILKEN VEI SKAL + og –?

Følg instruksjonene på utstyret som omhandler riktig innsetting av batteriene, og påse at endene for + (pluss) og – (minus) sitter riktig vei. FORSIKTIG: Noe utstyr som bruker tre eller flere batterier kan tilsynelatende virke selv om ett batteri er feil satt inn, slik bruk kan føre til batterilekkasje eller sprekker som kan resultere i skade på utstyret.

Show / hide

KAN JEG TENNE PÅKAN JEG TENNE PÅ ET BATTERI? ET BATTERI?

Tenn ALDRI på eller kast batterier i ilden – de kan eksplodere, sprekke og forårsake sikkerhetsrisikoer.

Show / hide

Hvilke enheter bør ikke du bruke oppladbare batterier på?

Du kan bruke oppladbare batterier i absolutt alle enheter som du normalt bruker alkaliske batterier i, med mindre annet er angitt av enhetens produsent. Det er ingen forstyrrende implikasjoner ved bruk av batterimerker fra andre produsenter enn enhetsprodusenten.

Duracell Duracell

KONTAKT OSS

Fant du ikke svaret? Klikk og send oss en e-post.

KONTAKT OSS