VANLIGE SPØRSMÅL

Har du et spørsmål? Velg en kategori og få svar på de mest vanlige spørsmålene.

Duracell

VITENSKAP

Show / hide

HVORFOR BRUKE ET OPPLADBART NIKKEL-METALLHYDRIDBATTERI (NIMH-BATTERI)?

Mange av dagens batterikrevende enheter, som digitalkamera, krever at du bytter batteriene oftere enn du er vant til, så hvorfor ikke velge Duracells NiMH-batterier? De kan lades opp hundrevis av ganger. Det oppladbare AA-batteriet fra Duracell er egnet som strømkilde for digitalkameraer og andre enheter som bruker mye strøm. De er også tilgjengelige som AAA-batterier, som er nyttig i små elektroniske enheter som MP3-spillere og håndholdte spill. Duracell sine oppladbare NiMH-batterier og ladere gir deg kvaliteten og påliteligheten som du vet at du får fra Duracell, i et langvarig, kostnadseffektivt strømalternativ.

Show / hide

HVORDAN FUNGERER ET BATTERI?

Batterier virker kanskje enkle, men leveringen av ferdigpakket strøm er en komplisert elektrokjemisk prosess. Elektrisk strøm i form av elektroner begynner å strømme i den eksterne kretsen når enheten – en lyspære for eksempel – slås på. Samtidig vil anodematerialet, sink, frigjøre to elektroner per atom i en prosess kalt oksidering, og to ustabile sinkioner blir etterlatt. Etter at elektronene gjør arbeidet med å forsyne lyspæren med strøm, går de tilbake til cellen med katoden, hvor de slår seg sammen med det aktive materialet, mangandioksid, i en prosess kalt reduksjon. De kombinerte oksidasjon- og reduksjonsprosessene ville ikke kunne oppstå i et batteri uten en intern vei for å frakte elektronene tilbake til anoden, slik at den eksterne strømmen balanseres. Denne prosessen oppnås med bevegelsen av negativt ladde hydroksidioner i vannløsningen kalt elektrolytten. Hvert elektron som går inn i katoden reagerer med mangandioksidet og danner MnOO-. MnOO- vil så reagere med vann fra elektrolytten. I den reaksjonen spaltes vannet, og frigjør hydroksidioner til elektrolytten og hydrogenioner som slår seg sammen med MnOO- for å danne MnOOH. Den interne kretsen er fullført når hydroksidionene produsert i denne reaksjonen ved katoden, strømmer til anoden i form av ionestrøm. Der slår de seg sammen med ustabile sinkioner, som ble dannet ved anoden når elektronene originalt ble gitt ut til den eksterne kretsen. Dette produserer sinkoksid og vann. Dette fullfører kretsen (som er nødvendig for å ha konstant strømtilførsel) og forsyner lommelykten din med strøm.

Show / hide

VARER ALLE BATTERIER LIKE LENGE?

Nei, ulike batterier har ulik levetid og utgangseffekt, basert på typen og mengden kjemikalier som de består av. Tenk på det som å lage et måltid: Når man bruker ulike ingredienser og mengder, smaker maten annerledes.

Show / hide

HVA ER ET ALKALISK BATTERI?

Duracell bante vei for det elektrokjemiske systemet for alkalisk mangandioksid for nesten 40 år siden. På 1960-tallet ble batterisystemet fort et populært valg for designere i det alltid-ekspanderende feltet forbrukerelektronikk. Alkaliske eller alkaliske mangandioksid-batterier har mange fordeler i forhold til sink-karbon-batterier, inkludert opptil ti ganger ampertime-kapasiteten ved høye og kontinuerlige bruksforhold. I tillegg er ytelsen i lave temperaturer overlegen andre tradisjonelle primærbatterier med vannbaserte elektrolytter. Andre betydelige fordeler er lenger holdbarhet, bedre lekkasjemotstand og overlegen ytelse i lave temperaturer. Dens mer effektive, sikre forsegling gir utmerket motstand mot lekkasje og korrosjon. I dag produserer Duracell tre alkaliske batterier.

Show / hide

HVA ER INNI ET BATTERI?

Batterier er kanskje små, men de er langt fra enkle. De er nøye konstruerte elektrokjemiske celler. Kjemisk energi blir omdannet til elektrisk energi av en redoksreaksjon. Denne prosessen finner sted mellom de tre hoveddelene i batteriet: anoden, katoden og elektrolytten. Ulike typer batterier bruker ulike materialer for disse delene. Materialene for disse delene er valgt ut fra hvor bra de frigjør eller tiltrekker seg elektroner, noe som må skje for at det skal genereres elektrisk strøm. Anoden er ofte et metall, katoden et metallisk oksid, og elektrolytten en saltløsning som forenkler ionestrømmen.

Show / hide

HVEM OPPFANT BATTERIET?

På 1860-tallet utviklet franske George Leclanche det som skulle bli forløperen til verdens første utbredt brukte batteri, sink-karbonbatteriet. Anoden var en sink- og kvikksølv-legert stav (sink, anoden i Alessandro Voltas originale celle, viste seg til å være en av de best egnede metallene til jobben). Katoden var en porøs kopp av knust mangandioksid og litt karbon. I blandingen ble det satt inn en karbonstav som strømavtaker. Både anode- og katodekoppen ble nedsenket i en væskeløsning av ammoniumklorid, som fungerte som elektrolytt. Systemet ble kalt en «våt celle». Selv om Lechlances celle var robust og billig, ble den til slutt erstattet av den forbedrede «tørrcellen» på 1880-tallet. Anoden ble sinkboksen som inneholdt cellen, mens elektrolytten ble en pasta i stedet for en væske, og er i grunnen det sink-karbon-batteriet som vi kjenner i dag.

Show / hide

HVA ER EN ANODE, KATODE OG ELEKTROLYTT?

Disse er de grunnleggende batterikomponentene, og som på andre alkaliske batterier er disse: Anoden er den negative elektroden og laget av sink. Katoden er den positive elektroden og laget av mangandioksid. Elektrolytten er en vannbasert løsning som tillater transport av ioner mellom elektroder og er laget av kaliumhydroksid.

Duracell Duracell

KONTAKT OSS

Fant du ikke svaret? Klikk og send oss en e-post.

KONTAKT OSS