1/3N

ANDRE STØRRELSER ER TILGJENGELIGE

Våre Produkter

Duracell Specialty høyeffekts 1/3N-litiumbatterier på 3 V

Duracell høyeffekts 1/3N-litiumbatterier – Inntil 50 % mer effekt*.

*kontra minste gjennomsnittsvarighet for IECs standardtest av CR11108-størrelser Resultatet kan variere ut fra enhet og bruksmønstre.

VELG PAKKESTØRRELSE

DREVET AV DURACELL